Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Odpowiedź prezydenta na nasz list

Opublikowany 2014-01-17

3 stycznia 2014 Prezydent Miasta Krakowa wysłał odpowiedział na nasz list w sprawie punktu informacyjno-doradczego.

Jak podkreśla w swojej odpowiedzi przedstawiona propozycja jest zbieżna z uchwałą przyjętą przez Radę Miasta Krakowa i odpowiednie działania organizacyjne w tym celu zostały już podjęte.

Dodatkowo prezydent zaznacza, że MOPS będzie na bieżąco monitorować potrzeby związane z programem dopłat dla najuboższych.

Niestety, prezydent uważa, iż niemożliwym jest w chwili obecnej przychylenie się do naszego wniosku prefinansowania kosztów wymiany źródła ciepła w ramach programu PONE.

W odniesieniu do naszego zapytania o strategię rozwoju sieci MPEC S.A. poinformowano nas, że spółka jest w trakcie opracowywania planu inwestycyjnego na rok 2014…

Zachęcamy do zapoznania się z całą treścią listu!


O Autorze

Krakowski Alarm Smogowy

 

Kraków nie jest już stolicą smogu – historyczna poprawa jakości powietrza

Opublikowany 2024-05-09 09:02

Kraków przestał być polską stolicą smogu. Wprowadzenie zakazu spalania węgla i drewna oraz likwidacja około [...]

Przeczytaj więcej

Czyste powietrze jest tam, gdzie są aktywne gminy – ranking PAS

Opublikowany 2024-04-16 10:53

Polski Alarm Smogowy opublikował ranking najaktywniejszych gmin w Programie Czyste Powietrze od początku jego funkcjonowania [...]

Przeczytaj więcej

Krakowski Alarm Smogowy publikuje przedwyborcze obietnice komitetów – jak przyszli radni miasta planują chronić powietrze?

Opublikowany 2024-04-04 08:08

Krakowski Alarm Smogowy zapytał komitety wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa o ich plany [...]

Przeczytaj więcej