Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Ruszyła nowa odsłona kampanii społecznej!

Opublikowany 2013-11-19

18 listopada wystartowała kolejna odsłona outdoorowej kampanii społecznej Krakowskiego Alarmu Smogowego, przygotowanej przez agencję reklamową Schulz Brand Friendly, pod hasłem „Kraków bez smogu!”.
Zasięg przedsięwzięcia jest tak duży (30 billboardów i 30 citylightów) dzięki zaangażowaniu krakowskiej drukarni Klonex oraz firm AMS, Stroer i Clear Channel. Wielomiesięczna praca i wysiłek wytwórni filmowej Alvernia Studios zaowocowały także imponującym filmem na bazie pomysłu Schulz Brand Friendly. Spot „Kraków bez z smogu” będzie wyświetlany przed każdym seansem na ekranach wszystkich krakowskich kin Cinema City.
„Kraków bez smogu!” to kampania o jednoznacznie pozytywnym przekazie, która pod trzema krótkimi hasłami pokazuje wizję miasta po wdrożeniu planów naprawczych związanych z zanieczyszczeniem powietrza:
Nie puszczajmy z dymem zdrowia!
Poprawa jakości powietrza w Krakowie pozwoli uratować kilkaset osób rocznie.
Badania epidemiologiczne prowadzone m.in. przez naukowców zgrupowanych w programie Apheis (Air Pollution and Health: a European Information System) wyraźnie dowodzą, że redukcja poziomu zanieczyszczeń w Krakowie pozwoli na uniknięcie średnio około 400 zgonów rocznie.
Więcej: Ferran Ballester, Sylvia Medina, Elena Boldo, Pat Goodman, Manfred Neuberger, Carmen Iniguez, Nino Kunzli, on behalf of the Apheis network, Reducing ambient levels of fine particulates could substantially improve health: a mortality impact assessment for 26 European cities, „Journal of Epidemiology and Community Health” 2008, nr 2 (62), ss. 98–105.
Mniej zanieczyszczone powietrze w oczywisty sposób przyczyni się też do mniejszej zachorowalności na choroby układów: oddechowego, krążenia i nerwowego.

Nie puszczajmy z dymem pieniędzy!
Lepsze powietrze w Krakowie to zmniejszenie kosztów ekonomicznych (tzw. kosztów zewnętrznych) związanych z zanieczyszczenie, które pponosi każdy mieszkaniec naszego miasta. Koszty te obejmują w szczególności: wydatki na opiekę zdrowotną, ponoszone bezpośrednio przez ludzi chorujących z powodu zanieczyszczenia powietrza, ja i wydatki w ramach państwowego systemu opieki zdrowotnej, koszty wynikające z mniejszej produktywności, w tym absencji w pracy, koszty związane z przedwczesną umieralnością, czy straty materialne wynikające z przyśpieszonej degradacji zabytków.
Szacunkowe koszty ekonomiczne złej jakości powietrza związane z całkowitą emisją pyłu PM2.5 wyznaczone dla Krakowa według metodyki stosowanej w Unii Europejskiej w Programie Czystego Powietrza dla Europy (CAFE-CBA) wynoszą 740 mln zł rocznie (jest to dolne oszacowanie nie obejmujące m. in. skutków zanieczyszczenia wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, np. benzo[a]pirenem).
Więcej: Uzasadnienie do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Nie puszczajmy z dymem IQ!
Czyste krakowskie powietrze to nie tylko zdrowsze lecz także inteligentniejsze dzieci. Jak wykazują badania prowadzone przez prof. Wiesława Jędrychowskiego z CM UJ dzieci narażone na wyższe stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych mają niższy iloraz inteligencji (średnio o 3,8 pkt w skali ilorazu inteligencji) od tych narażonych na niższe stężenia.
Więcej: Wiesław Jędrychowski, Renata Majewska, Elżbieta Mróz, Elżbieta Flak i Agnieszka Kiełtyka, Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza drobnym pyłem zawieszonym wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w okresie prenatalnym na zdrowie dziecka. Badania w Krakowie, UJ CM oraz Fundacja Zdrowie i Środowisko, Kraków 2012.


O Autorze

Krakowski Alarm Smogowy

 

“Strefa Przemysłowa byłaby katastrofą dla Krakowa”. Ważne deklaracje podczas debaty o Nowej Hucie

Opublikowany 2024-06-21 13:15

O Strefie Przemysłowej i przyszłości zakładów na terenie Kombinatu, a także o stanie środowiska i [...]

Przeczytaj więcej

Nowy rząd – stare normy węgla? Czy branża górnicza znów będzie górą? Apel ekspertów

Opublikowany 2024-06-19 14:43

Czy znowu interes branży górniczej przeważy nad zdrowiem i życiem milionów Polaków – pytają eksperci [...]

Przeczytaj więcej

Debata o przyszłości Nowej Huty – scenariusze rozwoju a oczekiwania mieszkańców

Opublikowany 2024-06-12 15:58

Serdecznie zapraszamy na publiczną debatę o przyszłości nowohuckiego Kombinatu, organizowaną przez Krakowski Alarm Smogowy. Partnerem [...]

Przeczytaj więcej