Galeria

Zobacz więcej
Antysmogowe SOS!


Badamy powietrze

Pomiar stężenia PM10 w miejscowości Radocza (gm. Tomice)


Zegarek 2019-03-29

Pomiar stężenia PM10 w miejscowości Radocza (gm. Tomice)

"Pomiary prowadzone w ramach wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region - Małopolska in a health atmosphere LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021"