Galeria

Zobacz więcej
Antysmogowe SOS!


Badamy powietrze

Pomiar stężenia PM10 w miejscowości Witanowice (gm.Tomice)


Zegarek 2019-03-20

Pomiar stężenia PM10 w miejscowości Witanowice (gm.Tomice)

"Pomiary prowadzone w ramach wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region - Małopolska in a health atmosphere LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021"

 

 

Galeria