Galeria

Zobacz więcej
Antysmogowe SOS!


Działania

Projekt „Pod kontrolą - skuteczna egzekucja przepisów antysmogowych"


Zegarek 2018-08-22

Projekt „Pod kontrolą - skuteczna egzekucja przepisów antysmogowych

Krakowski Alarm Smogowy realizuje obecnie projekt „Pod kontrolą - skuteczna egzekucja przepisów antysmogowych". Jego celem jest diagnoza sytuacji dotyczącej kontroli spalania odpadów oraz kontroli wdrażania uchwał antysmogowych przez 100 gmin w 4 województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim i śląskim, a następnie wypracowanie rekomendacji pozwalających usprawnić system kontroli przepisów antysmogowych.

W ramach projektu został powołany zespół ekspercki, a jednym z produktów będzie Kodeks Dobrych Praktyk Straży Gminnej/Miejskiej, pokazujący w jaki sposób instytucje te mogą bardziej skutecznie prowadzić kontrolę przepisów antysmogowych w oparciu o istniejące przepisy, a także Przewodnik dla obywateli, wskazujący w jaki sposób mieszkańcy mogą nadzorować działania gmin i policji w zakresie kontroli tych zagadnień.

Projekt finansowany jest ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.