Galeria

Zobacz więcej
Antysmogowe SOS!


Działania

Koordynacja Polskiego Alarmu Smogowego


Zegarek 2018-08-21

Koordynacja Polskiego Alarmu Smogowego

Krakowski Alarm Smogowy jest pomysłodawcą, współzałożycielem oraz koordynatorem sieci lokalnych alarmów smogowych zrzeszonych w Polskim Alarmie Smogowym.

Powstanie Polskiego Alarmu Smogowego zostało zainicjowane w 2015 r. Ruch ten rozwija się bardzo szybko skupiając inicjatywy społeczne z różnych miejscowości, w których odczuwalny jest problem zanieczyszczenia powietrza. Oddolne antysmogowe ruchy działają już nie tylko w Małopolsce, ale i na Śląsku, Dolnym Śląsku, Mazowszu, Łódzkiem i w Wielkopolsce. 

Polski Alarm Smogowy jest inicjatywą ponadpartyjną, współpracującą z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi oraz każdym, któremu leży na sercu czyste, nieskażone zanieczyszczeniami powietrze i zdrowie polskich obywateli.

Jeśli chcesz założyć lokalny alarm smogowy skupiony w Polskim Alarmie Smogowym – skontaktuj się z nami.

Strona internetowa PAS: https://www.polskialarmsmogowy.pl/