Galeria

Zobacz więcej
Antysmogowe SOS!


Działania

Projekt „Clean Air”


Zegarek 2018-08-20

Projekt „Clean Air”

Krakowski Alarm Smogowy jest koordynatorem projektu ‘Clean air curriculum as a base for clean environment’ realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Jego celem jest podniesienie świadomości społeczności wiejskiej w krajach objętych projektem o problemie zanieczyszczenia powietrza, jego przyczynach, skutkach zdrowotnych i możliwych rozwiązaniach, które mogą zostać podjęte przez mieszkańców w celu zmniejszenia lokalnego problemu zanieczyszczenia powietrza. Cel  projektu zostanie osiągnięty poprzez szkolenie nauczycieli z obszarów wiejskich w zakresie zanieczyszczenia powietrza i wyposażenie ich w odpowiednie materiały edukacyjne, konieczne do prowadzenia zajęć z dziećmi. Projekt koncentruje się na obszarach wiejskich, ponieważ tam świadomość społeczna problemu jest znacznie niższa niż w przypadku mieszkańców większych miast. Realizowany jest w 5 krajach: Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii i Hiszpanii.

Strona internetowa projektu: http://www.cleanair-project.eu
Profil projektu na Facebooku: http://www.facebook.com/CleanAirErasmusProject
Profil projektu na Twitterze: http://twitter.com/CleanAirErasmus