Galeria

Zobacz więcej
Antysmogowe SOS!


Badamy powietrze

Pomiary indoor/outdoor. Test oczyszczacza w przedszkolu w miejscowości Chocznia, gm. Wadowice


Zegarek 2018-02-08

Pomiary indoor/outdoor. Test oczyszczacza w przedszkolu w miejscowości Chocznia, gm. Wadowice

Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające średnio godzinne stężenia pyłu PM10 odczytywane z pyłomierzy zamontowanych w miejscowości Chocznia. 

Jeden z pyłomierzy jest zamontowany na zewnątrz budynku (Chocznia), drugi w pomieszczeniu, w którym zamotowany jest oczyszczacz powietrza (Chocznia przedszkole).

Przedszkole jest w końcowej fazie remontu. Aktualnie system oczyszczania jeszcze nie działa. Wykresy obrazują jak duża część zanieczyszczenia dostaje się do pomieszczeń.

O momencie uruchomienia oczyszczacza będziemy na bieżąco informować.