Działania

Infoair

INFOAIR - dostęp do informacji o zanieczyszczeniu powietrza

to projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszu EOG. W ramach projektu przeprowadziliśmy kompleksową ocena dostępu mieszkańców do informacji o zanieczyszczeniu powietrza i jego skutkach...

Zegarek 2016-01-01
Zobacz więcej
Projekt: Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji

Projekt: Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji

Tytuł projektu: Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji Umowa: Gospostrateg1/385807/4/2018/NCBRNCBIR  Informacja o współfinansowaniu: Projekt jest...

Zegarek 2018-06-01
Zobacz więcej
Projekt „Pod kontrolą - skuteczna egzekucja przepisów antysmogowych

Projekt „Pod kontrolą - skuteczna egzekucja przepisów antysmogowych"

Krakowski Alarm Smogowy realizuje obecnie projekt „Pod kontrolą - skuteczna egzekucja przepisów antysmogowych". Jego celem jest diagnoza sytuacji dotyczącej kontroli spalania odpadów oraz kontroli wdrażania uchwał...

Zegarek 2018-08-22
Zobacz więcej
Projekt LIFE

Projekt LIFE

Krakowski Alarm Smogowy jest jednym z partnerów Projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt LIFE koordynowany jest przez...

Zegarek 2018-08-10
Zobacz więcej
Portal SmogLab

Portal SmogLab

Krakowski Alarm Smogowy jest wydawcą portalu internetowego SmogLab, który stanowi platformę do informowania o problemach wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Głównym celem portalu jest diagnoza problemu złej jakości...

Zegarek 2018-08-21
Zobacz więcej
Koordynacja Polskiego Alarmu Smogowego

Koordynacja Polskiego Alarmu Smogowego

Krakowski Alarm Smogowy jest pomysłodawcą, współzałożycielem oraz koordynatorem sieci lokalnych alarmów smogowych zrzeszonych w Polskim Alarmie Smogowym. Powstanie Polskiego Alarmu Smogowego zostało zainicjowane w...

Zegarek 2018-08-21
Zobacz więcej
Projekt „Clean Air”

Projekt „Clean Air”

Krakowski Alarm Smogowy jest koordynatorem projektu ‘Clean air curriculum as a base for clean environment’ realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Jego celem jest podniesienie świadomości społeczności...

Zegarek 2018-08-20
Zobacz więcej
Program „Nasze powietrze”

Program „Nasze powietrze”

Program „Nasze Powietrze” to program, w ramach którego chcemy wspierać społeczności lokalne w podejmowaniu działań na rzecz czystego powietrza. Program realizowany jest na terenie dwóch województw:...

Zegarek 2016-09-09
Zobacz więcej
Zakręć smog! - akcja edukacyjna

Zakręć smog! - akcja edukacyjna

Jesienią 2016 prowadziliśmy akcję edukacyjną w krakowskich liceach pn. „Smog kręci - działania edukacyjne skierowane do krakowskiej młodzieży licealnej”. Inspiracją do stworzenia projektu „Smog kręci” były...

Zegarek 2016-11-30
Zobacz więcej
Weź dotację, wymień piec - kampania

Weź dotację, wymień piec - kampania

W sezonie grzewczym na terenie Krakowa działa ok. 40 tys. pieców na węgiel. Są one głównym źródłem smogu i, zgodnie z uchwałą podjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego, powinny zostać zlikwidowane...

Zegarek 2014-06-30
Zobacz więcej