Smog

Benzo(a)piren


Benzo(a)piren

 

Benz(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Głównym źródłem tej substancji jest spalanie paliw stałych w niskiej temperaturze - a więc węgla i drewna w domowych instalacjach grzewczych.

Dopuszczalny średnioroczny poziom B(a)P to 1 ng/m3.

Tymczasem w 2015 w Krakowie stężenie to zostało przekroczone aż ośmiokrotnie!

Dane zebrane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (dostępne na stronie: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/)