Rozwiązania

Zakaz stosowania paliw stałychZakaz stosowania paliw stałych

Biorąc pod uwagę skalę zanieczyszczenia krakowskiego powietrza pyłem zawieszonym oraz rakotwórczym benzo[a]pirenem oraz fakt, że głównym sprawcą tego problemu są domowe piece na paliwa stałe (węgiel, drewno) w Krakowie należy wprowadzić zakaz stosowania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych. Zakaz taki wprowadziły już inne miasta europejskie, które miały podobny problem (np. Londyn w 1956 r., Dublin w 1990 r.).

Zakaz paliw stałych w domowych instalacjach grzewczych na terenie Krakowa jest rozwiązaniem rekomendowanym w analizie przeprowadzonej przez firmę Atmoterm dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

"Najbardziej optymalnym wariantem ze względu na efekt ekologiczny jest całkowity zakaz stosowania paliw stałych. Obniżenie w tak znaczący sposób emisji zarówno pyłu PM10, jak i benzo(a)pirenu praktycznie eliminowałoby problem złej jakości powietrza w Krakowie." (Źródło: Opracowanie eksperckie w zakresie wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa, opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego).

Z oczywistych względów zakaz taki nie może być wprowadzony z "dnia na dzień". Dlatego przewidywany jest pięcioletni okres przejściowy na dostosowanie domowych instalacji grzewczych do nowych wymogów. W tym czasie władze miasta zobowiązały się do znacznie bardziej intenstywnego rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej, w tym w dzielnicach domów jednorodzinnych. Kraków aktywnie pozyskuje również fundusze na dopłaty do wymiany instalacji grzewczych - obecnie pokrywanych jest 100% kosztów wymiany pieca węglowego na ogrzewanie przyjazne powietrzu. Na ten cel zarazerwowano już paręset milionów złotych z funduszy europejskich na 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opracowano również system dopłat dla najuboższych, których nie będzie stać na pokrycie zwiększonych kosztów ogrzewania.

Treść UCHWAŁY Nr XVIII/243/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw