Wyniki wyszukiwania

Transport

Bardzo istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Krakowie jest tzw. emisja komunikacyjna, czyli spaliny emitowane przez różnego typu pojazdy mechaniczne.Ruch samochodowy przyczynia się do...

Zegarek 2013-12-04
Zobacz więcej

Czy istnieją alternatywne rozwiązania?

Choć wprowadzenie zakazu stosowania paliw stałych w indywidualnych piecach grzewczych zdaje się być rozwiązaniem radykalnym, to jest ono konieczne dla ograniczenia zanieczyszczenia...

Zegarek 2014-01-31
Zobacz więcej