Wyniki wyszukiwania

Zakaz stosowania paliw stałych

Biorąc pod uwagę skalę zanieczyszczenia krakowskiego powietrza pyłem zawieszonym oraz rakotwórczym benzo[a]pirenem oraz fakt, że głównym sprawcą tego problemu są domowe piece na paliwa...

Zegarek 2013-12-04
Zobacz więcej