Wyniki wyszukiwania

Uwagi do studium rozpatrzone...

Latem 2013 roku KAS złożył uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Pod koniec stycznia miasto

Zegarek 2014-02-07
Zobacz więcej