Wyniki wyszukiwania

Szkolenie "Uwaga! Alarm! Smogosmok!"

Dziś w auli Akademii Ignatianum w Krakowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli i bibliotekarzy "Uwaga! Alarm! Smogosmok!" finansowane z środków WFOŚiGW w Krakowie. Szkolenie było połączone z promocją...

Zegarek 2015-10-13
Zobacz więcej