Aktualności

Zamówienie publiczne ZP/1/2019


Zegarek 2019-03-08

Zamówienie publiczne ZP/1/2019

Przetarg nieograniczony
3 marca 2019 r. Przetarg nieograniczony na: "PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH." Nr postępowania: ZP/1/2019

8.03.2019 Publikacja ogłoszenia o zamówieniu wraz z SIWZ

15.03.2019 Zamieszczenie protokołu z otwarcia kopert 

18.03.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

2.12.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Galeria

Zobacz więcej
Antysmogowe SOS!