Aktualności

Rozpoczynamy realizację programu LIFE "Małopolska w zdrowej atmosferze"


Zegarek 2015-10-02

Rozpoczynamy realizację programu LIFE

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy rozpoczyna realizację projektu „Małopolska w zdrowej atmosferze”, współfinansowanego przez unijny program LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koordynatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a jako współbeneficjenci i partnerzy uczestniczyć w projekcie będzie 38 gmin, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny (SHMU), Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej (MZP) oraz VITO – The Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek z Belgii, czołowa europejska instytucja zajmująca się modelowaniem zanieczyszczeń powietrza oraz nasze stowarzyszenie.
Celem projektu jest wdrożenie w Małopolsce Programu ochrony powietrza oraz osiągnięcie standardów jakości powietrza wymaganych w prawie krajowym i unijnym. Realizację zaplanowano na lata 2015-2023. Wartość programu to 70 mln zł (17 mln euro). LIFE zakłada m.in. stworzenie sieci Eko-doradców, którzy na poziomie gmin będą wspierać wdrażanie Programu ochrony powietrza i organizować programy dofinansowania dla mieszkańców pozwalające na wymianę ogrzewania na ekologiczne. Przeprowadzona zostanie również dwuletnia kampania medialna oraz szerokie działania edukacyjne skierowane do różnych grup społecznych. Eko-doradcy będą służyć mieszkańcom pomocą przy pozyskaniu finansowania na wymianę kotłów węglowych, działania termomodernizacyjne, instalację odnawialnych źródeł energii.
Krakowski Alarm Smogowy będzie odpowiedzialny między innymi za:
- koordynację dwuletniej kampanii medialnej prowadzonej na terenie Małopolski (billboardy, telewizja, radio, internet, mailing, prasa, media społecznościowe);
- koordynację oraz produkcję materiałów do sześcioletniej kampanii edukacyjno-informacyjnej prowadzonej na terenie gmin uczestniczących w projekcie (materiały dla lekarzy, nauczycieli, księży, mieszkańców, między innymi ulotki, plakaty, broszury, ulotki, gry interaktywne, karty prac dla dzieci);
- koordynację działań edukacyjnych prowadzonych na terenie gmin uczestniczących w projekcie: debaty, happeningi, targi, „białe soboty”, konkursy dla dzieci, spotkania dla mieszkańców, itp.;
- prowadzenie trzech dużych konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych z terenu Małopolski, których celem będzie edukacja społeczności lokalnych w zakresie zanieczyszczenia powietrza;
- zakup i wykorzystanie pięciu przenośnych pyłomierzy do badania jakości powietrza w miejscach, gdzie nie ma stałego monitoringu państwowego;
- prowadzenie regularnych badań świadomościowych wśród mieszkańców Małopolski;
- rozwój i wdrożenie systemu certyfikatów „Dbam o powietrze” dla podmiotów gospodarczych z terenu Małopolski: pensjonaty, hotele, restauracje, itp.
Galeria

Zobacz więcej
Antysmogowe SOS!