Aktualności

Sejm przyjął dziś poprawki Senatu do ustawy antysmogowej!


Zegarek 2015-09-10

Sejm przyjął dziś poprawki Senatu do ustawy antysmogowej!

Nowela stanowi, że sejmiki wojewódzkie za pomocą uchwał będą mogły określać rodzaj i jakość paliw stałych dopuszczonych do stosowania i parametry techniczne lub parametry emisji urządzeń do spalania. Sejmiki będą mogły uchwalić też zakaz stosowania określonych instalacji, w których następuje spalanie. Będzie jednak trzeba określić np. granice obszaru objętego ograniczeniami. Sejmik będzie mógł też ustalić czas obowiązywania ograniczeń w ciągu roku oraz określić rodzaje podmiotów bądź instalacji, które będą wyłączone z ograniczeń lub zakazów.

Teraz nowelizacja Prawa ochrony środowiska trafi do Prezydenta.
Galeria

Zobacz więcej
Antysmogowe SOS!