Aktualności

Najnowszy raport EEA


Zegarek 2014-11-21

Najnowszy raport EEA

Jak wynika z opublikowanego 19 listopada raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) do krajów mających największe problemy z zanieczyszczeniem należy Polska.

Według raportu w Polsce w latach 2010-2012 na stężenia pyłów zawieszonych, przewyższające o 75 proc. poziom zakładany przez UE, narażonych było 80-88 proc. mieszkańców miast.

Wśród groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń autorzy raportu wymieniają benzo(a)piren - rakotwórczy, mutagenny związek z grupy WWA powstający podczas spalania. W latach 2003-2012 jego stężenie w powietrzu miast Europy wzrosło ponad pięciokrotnie. Była to konsekwencja wzrostu jego emisji w 13 krajach, m.in. Polsce. 

Polska wymieniana jest m.in. w czołówce krajów przodujących właśnie emisjach benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM10 i pyłu PM2,5.

Autorzy raportu podkreślają, że zanieczyszczenia powietrza są groźniejsze dla zdrowia, niż sądzono. Zanieczyszczenie powietrza generuje też koszty związane z ochroną zdrowia, absencją w pracy i przedwczesnymi zgonami. Ich liczbę w Europie w 2011 r. oszacowano na ok. 400 tys.
Galeria

Zobacz więcej
Antysmogowe SOS!