{"hasNext":1,"content":"
 • \r\n
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

  Projekt<\/p>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

  Pod kontrol\u0105<\/strong> skuteczna egzekucja przepis\u00f3w antysmogowych<\/p><\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\r\n

  \r\n
  \r\n

  Pod kontrol\u0105 skuteczna egzekucja przepis\u00f3w antysmogowych<\/a><\/h4>\r\n
  <\/div>\r\n

  Pod kontrol\u0105Krakowski Alarm Smogowy realizowa\u0142 projekt \u201ePod kontrol\u0105 - skuteczna egzekucja przepis\u00f3w antysmogowych\". Jego...<\/p>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/figure>\r\n <\/li>

 • \r\n
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

  Badania i raporty<\/p>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

  Badania jako\u015bci w\u0119gla w sk\u0142adach<\/strong><\/p><\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\r\n

  \r\n
  \r\n

  Badania jako\u015bci w\u0119gla w sk\u0142adach<\/a><\/h4>\r\n
  <\/div>\r\n

  Badania jako\u015bci w\u0119gla Polski Alarm Smogowy przeprowadzi\u0142 badania jako\u015bci w\u0119gla dost\u0119pnego na sk\u0142adach opa\u0142owych...<\/p>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/figure>\r\n <\/li>

 • \r\n
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

  Badania i raporty<\/p>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

  Pomiary jako\u015bci powietrza wewn\u0105trz i na zewn\u0105trz budynk\u00f3w<\/strong><\/p><\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\r\n

  \r\n
  \r\n

  Pomiary jako\u015bci powietrza wewn\u0105trz i na zewn\u0105trz budynk\u00f3w<\/a><\/h4>\r\n
  <\/div>\r\n

  wewn\u0105trz i na zewn\u0105trz budynk\u00f3wJednym z zachowa\u0144 rekomendowanych w czasie epizod\u00f3w smogowych jest pozostawanie...<\/p>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/figure>\r\n <\/li>

 • \r\n
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

  Badania i raporty<\/p>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

  Badania skuteczno\u015bci metody spalania paliw \"od g\u00f3ry\"<\/strong><\/p><\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\r\n

  \r\n
  \r\n

  Badanie skuteczno\u015bci „od g\u00f3ry”<\/a><\/h4>\r\n
  <\/div>\r\n

  Badania skuteczno\u015bci metody spalania paliw \u201eod g\u00f3ry\u201dCelem pracy by\u0142o sprawdzenie tezy stawianej przez cz\u0119\u015b\u0107...<\/p>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/figure>\r\n <\/li>

 • \r\n
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

  Badania i raporty<\/p>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

  Co wiemy o smogu?<\/strong> Raport z badania dost\u0119pu do informacji o zanieczyszczeniu powietrza<\/p><\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\r\n

  \r\n
  \r\n

  Co wiemy o smogu? Raport z badania dost\u0119pu do informacji o zanieczyszczeniu powietrza<\/a><\/h4>\r\n
  <\/div>\r\n

  Co wiemy o smogu? Raport z badania dost\u0119pu do informacji o zanieczyszczeniu powietrzaPolska jest...<\/p>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/figure>\r\n <\/li>

 • \r\n
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

  Dzia\u0142anie stra\u017cnicze<\/p>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

  Rz\u0105d vs smog<\/strong> - polskabezsmogu.pl<\/p><\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\r\n

  \r\n
  \r\n

  Rz\u0105d vs smog – polskabezsmogu.pl<\/a><\/h4>\r\n
  <\/div>\r\n

  polskabezsmogu.plW styczniu 2017 r. og\u0142oszono, \u017ce rz\u0105d rozpoczyna prace nad sk\u0142adaj\u0105cym si\u0119 z 15...<\/p>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/figure>\r\n <\/li>

 • \r\n
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

  Dzia\u0142anie stra\u017cnicze<\/p>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

  Portal Smoglab.pl<\/strong><\/p><\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\r\n

  \r\n
  \r\n

  Portal Smoglab.pl<\/a><\/h4>\r\n
  <\/div>\r\n

  SmoglabKrakowski Alarm Smogowy jest wydawc\u0105 portalu internetowego SmogLab, kt\u00f3ry stanowi platform\u0119 do informowania o...<\/p>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/figure>\r\n <\/li>

 • \r\n
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

  Dzia\u0142anie stra\u017cnicze<\/p>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

  Kandydaci o smogu<\/strong> - wybory samorz\u0105dowe 2018<\/p><\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\r\n

  \r\n
  \r\n

  Kandydaci o smogu – wybory samorz\u0105dowe 2018<\/a><\/h4>\r\n
  <\/div>\r\n

  Kandydaci o smoguPoni\u017cej publikujemy odpowiedzi na nasze pytania skierowane do kandydat\u00f3w na Prezydenta Miasta,...<\/p>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/figure>\r\n <\/li>

 • \r\n
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

  Kampania spo\u0142eczna<\/p>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

  #NieDu\u015b<\/strong><\/p><\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\r\n

  \r\n
  \r\n

  #NieDu\u015b<\/a><\/h4>\r\n
  <\/div>\r\n

  #Niedu\u015bOd 16 maja, na ulicach Krakowa pojawi\u0142y si\u0119 zadymione, szaro-\u017c\u00f3\u0142te billboardy i citylighty, na...<\/p>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/figure>\r\n <\/li>

 • \r\n
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t