Zdrowie

Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na śmiertelność: analiza dla Krakowa


Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na śmiertelność: analiza dla Krakowa

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę jak fatalnej jakości powietrzem oddychamy w Krakowie. Mniej znany jest natomiast wpływ zanieczyszczeń na nasze zdrowie i życie. A przecież zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym w Krakowie jest przyczyną średnio kilkuset (od ok. 300 do nawet ponad 600) zgonów rocznie. Zgonów, dodajmy, których możnaby uniknąć, lub znacznie ograniczyć ich liczbę, gdyby tylko krakowskie powietrze spełniało normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), nieco łagodniejsze normy amerykańskie, lub choćby normy unijne (najmniej restrykcyjne z wymienionych).

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem.