Komin Watch

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałoży karę na krakowską hutę


Zegarek 2016-09-07

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałoży karę na krakowską hutę

Jak podaje RMF FM: "Huta nie otrzyma kar za całą swoją działalność, ale za niepoprawne funkcjonowanie poszczególnych urządzeń.

W tej chwili finalizujemy karę za przekroczenie dopuszczalnej emisji dla wielkiego pieca. Za rok 2015 to będzie 40 tysięcy złotych. Są przygotowywane kolejne kary - mówi inspektor Kazimierz Liszka z WIOŚ.

Jak dodaje, trzeba zbadać wszystkie aspekty sprawy i dopiero wtedy będzie można mówić o dokładnych kwotach. (...)

Ważne jest to, że samo postępowanie w tej sprawie, czy samo podjęcie tematu pozwoliło na dokonanie remontu wielkiego pieca. Ten remont był planowany natomiast to wszystko pozwoliło nam wzmóc nacisk, żeby ten remont wielkiego pieca był również pod kątem poprawy oddziaływania na środowisko - dodaje Liszka."

Więcej na ten temat: http://www.rmf24.pl/fakty/news-nawet-cwierc-miliona-zl-kary-dla-krakowskiej-huty-byla-wina-,nId,2263588